AYODHYA-MANDURA
Seni

AYODHYA-MANDURA

43. AYODHYA-MANDURA oleh St. Wid AYODHYA-MANDURA cerita ini diawali dengan Prabu Citradarma [putra Prabu Jisis, cicit Sang Hyang Sis] raja Magada wafat saat masih muda yang digantikan putranya Citragada. Terganjal ancaman ratu seribu negeri yang berebut meminang kakaknya Rara Citrawati maka Prabu Citragada mengirim utusan ke Mahespati memohon perlindungan Prabu Arjunasasra. Prabu Arjunasasra menikah dengan …

Continue Reading
Sekuel 4 MAHAPADA
Seni

Sekuel 4 MAHAPADA

Sekuel 4 MAHAPADA disusun oleh St. Wid Keganasan Prabu Dasamuka berlanjut ke Sekuel MAHAPADA mendapat lawan yang sepadan Raden Ramawijaya sebagai upaya dewata menumpas angkara murka. Peran prajurit kera wanara yudha pimpinan Anoman yang dalam menyerbu Alengka Diraja harus membuat jembatan melintasi laut. Setelah perang Ramayana selesai dimungkinkan terjadinya pengungsian besar-besaran (migrasi) manusia karena Alengka …

Continue Reading
Kendel Ngringkel Dhadhag Ora Godhag
Unik

Kendel Ngringkel Dhadhag Ora Godhag

Kendel Ngringkel Dhadhag Ora Godhag ???? Yuk belajar ungkapan bahasa Jawa ” *Kendel Ngringkel, Dhadhag Ora Godhag* ” Berlagak sebagai seorang pemberani, ternyata penakut, ketika ada pekerjaan yang sedikit berat, ia memilih meringkuk di tempat tidur. Menyanggupi, bahkan menawarkan diri, tetapi tidak _mrantasi,_ tidak mampu menyelesaikan tugas. Dalam dunia pewayangan banyak contoh yang menggambar orang …

Continue Reading