Sik Tak Cerita Ta
Cerita

Sik Tak Cerita Ta

Sik Tak Cerita Ta, Jare uwong ndisik ki luwih kepenak uripe, mula ana viral meme sing ngujar ” La Penak Jamanku To” ngono mergo jaman saiki Jamane Pak Jokowi, beda adat e karo ndisik. Ning coba tak eling-eling jamane Orde Baru kae, kuwi Jamane Pak Presiden Soeharto. Jaman sing paling dawa, La pie wiwit (Tahun …

Continue Reading